česky Deutsch English

Školská zařízení - plán oprav a investic pro rok 2018

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 01.01.2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Stavební úpravy sociálního zázemí - dílny 760,0
Oprava prostor jídelny - podlaha, topení, sociální kout                               210,0
Stavební úpravy školní kuchyně - projekční práce 500,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava okapových žlabů           500,0
Rozšíření datových rozvodů II. etapa                                                                    120,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava omítek a výmalby na schodištích v hlavní budově a tělocvičně 520,0
Oprava balkonu nad vstupem do krytu CO 520,0
Venkovní úpravy přístupu do tělocvičny vč. odvodnění 1 120,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BOŽENY NĚMCOVÉ 1784

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava omítek a elektroinstalace v suterénu 640,0
Výměna zařizovacích předmětů a oprava obkladů v sociálním zařízení 200,0
Výměna dveří do družiny - elektronický vrátný 120,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Stavební úpravy učebny chemie                                                                           480,0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. KŘIŽÍKOVA

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava elektroinstalace a rozvodů vody pav. J                                            1 900,0
Oprava podlah v pavilonu A 1 020,0
Zastřešení vstupu do pavilonu J 180,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava terasy 570,0
Oprava fasády + hydroizolace                                                                               1 000,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Stavební úpravy prádelny, sušárny a kuchyně                                              700,0
Jídelní výtah 600,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Stavební úpravy prádelny a sušárny                                                                    580,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Stavební úpravy kuchyně                                                                                          900,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
St. úpravy přípravných kuchyněk a podlah v chodbách 1 070,0
Oplocení z ul. Vrchlického (v rámci výstavby parkoviště)                              250,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava elektroinstalace v pav. 1 a 2                                                                        2 080,0

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava havarijního stavu krovů                                                                                2 200,0

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STARÉ NÁMĚSTÍ 37

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Oprava podlah 3.NP                                                                                                     2 500,0
Půdní ateliér 4 000,0

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Akce Předpokládané náklady (v tis.) v Kč vč. DPH
Elektroinstalace pav. A 600,0
Dopravní hřiště 320,0
Zahradní altány pro venkovní činnosti a kroužky                                             260,0