česky Deutsch English

Školská zařízení - opravy a investice realizované v roce 2017

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2017 - 31.12.2017

Celkové náklady na prioritní akce školských zařízení v roce 2017: 10 370 000,00 Kč vč. DPH

Další výdaje spojené s běžnou údržbou, opravami a řešením havárií v roce 2017: 2 800 000,00 Kč vč. DPH


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1614

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava osvětlení - dílny 71,0 Výměna původních osvětlovacích těles vč. rozvodů elektroinstalace.
Oprava a výměna okapových svodů a žlabů 121,0 Oprava žlabů a svodů na spojovacích krčcích.
Projektová dokumentace k odstranění bariér v celém objektu ZŠ 420,0 Dokumentace k dlouhodobému záměru města k odstranění bariér na vybraných ZŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ROKYCANOVA 258

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Zateplení půdy nad tělocvičnou 175,0 Zateplení nevyužívané půdy nad tělocvičnou na základě doporučení plynoucího z energetického auditu.
Vestavba zázemí ostrahy 127,0 Vybudování zázemí pro pracovníka ostrahy a dohledovou službu.
Rozšíření datových rozvodů 121,0 Rozšíření slaboproudých rozvodů do tříd a kabinetů na celé škole.
Dvorní trakt - studie 31,0 Studie zpracována jako první stupeň plánovaných úprav traktu – sportovní hřiště, posezení, lezecká stěna.
Oprava osvětlení ve třídách

100,0

Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ 2055

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava vnitřních a vnějších omítek 511,0 Oprava omítek v pavilonu A po havárii vody a oprava prasklin na vnější fasádě.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. BĚŽECKÁ, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BOŽENY NĚMCOVÉ 1784

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava oplocení okolo hřišť a tělocvičen 382,0 Oprava dožilého oplocení za školou u potoka kolem hřišť a tělocvičny vč. nových bran a branek.
Výměna podlahových krytin ve 2.NP 361,0 Odstranění původního sportovního povrchu z chodeb a poničených krytin ze tříd.
Oprava podlah v tělocvičnách 310,0 Oprava podlah v malé i velké tělocvičně spočívající ve zbroušení, lajnování a novém lakování.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UL. ŠVABINSKÉHO 1702

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Stavební úpravy sociálního zařízení družiny 2 300,0 Úpravy zázemí družiny (WC a šatny) z důvodu rozšíření kapacity z 90 na 120 dětí.
Vzduchotechnika kuchyně - strojovna 1 380,0 Akce navazující na I. etapu z roku 2016. V rámci strojovny byly vyměněny VZT jednotky za nové rekuperační jednotky pro kuchyň i jídelnu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. PIONÝRŮ 1344

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Odvětrání kuchyně, vzduchotechnika 480,0 Nová rekuperační VZT jednotka vč. potrubních rozvodů pro zajištění větrání kuchyně, které nebylo nijak řešeno.
Zateplení fasády a hydroizolace – tepelná studie 71,0 Zpracování studie jako podkladu pro zhodnocení výhodnosti zateplení objektu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. K.H. BOROVSKÉHO 1527

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava omítek a soklů v suterénu 80,0 Oprava soklu sanační omítkou pro eliminování vzlínání vlhkosti.
Oprava oplocení areálu podél komunikace 57,0 Oprava dožilého dřevěného oplocení areálu školky vč. opravy podezdívky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. M. MAJEROVÉ 1650

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Stavební úpravy sociálního zařízení pro personál a přípravné kuchyňky 920,0 Oprava původního a nevyhovujícího sociálního zázemí pro personál vč. úklidových místností a přípravné kuchyňky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VÍTĚZNÁ 725

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Lodžie – probourání dělících příček a oprava elektroinstalace 100,0 Úprava zazděných a zateplených lodžií na skladovací prostory vč. propojení se stávajícími učebnami a kancelářemi.
Oprava komunikací v areálu školky 0 Oprava asfaltových ploch v areálu školky. Realizace SOTES Sokolov.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. VRCHLICKÉHO 80

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Zastřešení zásobovací rampy 211,0 Stavba nového zastřešení zásobovací rampy pro zvýšení komfortu manipulace s dodávanými potravinami a materiály.
Úprava herní plochy v areálu školky 290,0 Nahrazení původní a poničené zadlážděné plochy v areálu školky za moderní pryžový povrch s dětskou tematikou.
Oprava sociálního zařízení pro personál 94,0 Oprava původního a nevyhovujícího sociálního zázemí pro personál kuchyně a učitelky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. ALŠOVA 1746

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Výměna protipožárních koberců 165,0 Výměna koberců s protipožární odolností ve třídách pro dvouleté děti.
Oprava sociálního zařízení pro personál 140,0 Oprava původního a nevyhovujícího sociálního zázemí pro personál kuchyně.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UL. KOSMONAUTŮ 1881

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Oprava prádelny a sušárny 420,0 Oprava původních prostor prádelny a sušárny. Nové povrchy stěn a podlah, rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace.
Oprava komunikace v areálu 100,0 Oprava poničeného chodníku, který spojuje vstupní část areálu s učebním pavilonem.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STARÉ NÁMĚSTÍ 37

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Sondy do konstrukcí podlah 350,0 Provedení sond ke zjištění rozsahu poničení dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami vč. zpracování mykologického posudku.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SPARTAKIÁDNÍ 1937

Akce Náklady (v tis.) v Kč vč. DPH Předmět realizace
Výměna dveří pavilon B 241,0 Výměna ocelohliníkových dveřních stěn v celém pavilonu B.
Oprava podlah pavilon B 178,0 Oprava původních poničených podlahových krytin v pavilonu B v učebně keramiky.
Oprava podlah pavilon B 63,0 Oprava poškozené dešťové a splaškové kanalizace u pavilonu B.