česky Deutsch English

Sadovnické úpravy zeleně u Městského domu kultury

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 29.09.2010 - 27.10.2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.07230

V termínu od 29.09.2010 do 27.10.2011 proběhla realizace dotačního projektu „Sadovnické úpravy zeleně u Městského domu kultury“, který vycházel z jiného dotačního projektu „Stavební úpravy objektu KSZ Sokolov Hornický dům – III. – VI. Etapa – část sadovnické práce“.  Dotační prostředky byly získány z  Operačního fondu životního prostředí, v prioritní ose 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.  Žádost byla podána společně s projektem „Revitalizace lesoparku Pod Háječkem“ pod  názvem „Zeleň ve městě Sokolov“, č. projektu CZ.1.02/6.5.00/10.07230,  u Státního fondu životního prostředí. Výběrové řízení na realizaci obou projektů vyhrála firma s nejnižší cenou, a to místní firma PE-REZA spol. s  r.o Citice. Staveniště bylo předáno firmě 5.10.2010 a dokončené dílo bylo předáno dne 27.10.2011

Při realizaci projektu došlo k vykácení  38 ks jírovců v havarijním stavu a odstranění pařezů. Následovaly úpravy ploch, výsadby nových dřevin a založení nových trávníků.  Nové výsadby okolo Městského domu kultury tvoří:

  • 46 ks alejových stromů Sorbus aria Magnifica (jeřáb) . Jedná se o dlouhověké dřeviny (až 200 let) s bílým květenstvím a červenými plody.
  • 258 ks keřů Prunus laurocerasus Herbergi (bobkovišeň) na 136 m2 živých plotů

Provedenou změnou došlo ke zlepšení vzhledu zeleně v centru města a hlavně přineslo větší bezpečnost pro naše občany a děti. Město upravenou zeleň doplnilo novým dětským hřištěm, hřištěm na petanque a veřejnými WC.

Sadovnické úpravy zeleně u Městského domu kulturySadovnické úpravy zeleně u Městského domu kulturySadovnické úpravy zeleně u Městského domu kulturySadovnické úpravy zeleně u Městského domu kulturySadovnické úpravy zeleně u Městského domu kultury