česky Deutsch English

RPS Sokolov, ul. Wolkerova

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.09.2007 - 31.05.2008

Místo stavby:

Sokolov, ul. Wolkerova  

Popis:

Cílem projektu: Regenerace panelového sídliště Sokolov, ul. Wolkerova, bylo zlepšení kvality a vzhledu prostranství ve vnitrobloku v centrální části města.  

Ze stávající místní komunikace byly odstraněny zbytky asfaltu a odstraněny byly betonové panely. Ze zámkové dlažby byla vybudována nová plocha o výměře 760 m2 určená pro parkování osobních vozidel. Celkem bylo vybudováno 49 stání, z toho 3 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na komunikaci byly položeny nové konstrukční a živičné vrstvy v celkové výměře 447 m2. Nově byl upraven vjezd do vnitrobloku. 

Stávající dožilé herní prvky dětského hřiště byly z důvodu obnovy nahrazeny za nové. Současně byl obnoven ostatní mobiliář nacházející se v prostoru vnitrobloku - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a přístřešky pro popelnice.

V rámci regenerace zeleně byly odstraněny poškozené stromy a stromy, které bránily ve výstavbě. Dále byla provedena revitalizace travnatých ploch a dřevin, výsadba nových alejových stromů, výsadba keřových skupin a ploch, založeny byly nové záhony pro výsadbu květin v kombinaci s okrasnými keři.   

Zhotovitel:

Zhotovitel komunikací, zpevněných ploch:   EURO-BOHEMIA-STAV spol. s r.o.

Zhotovitel dětského hřiště: TR Antoš, s.r.o., Trutnov

Zhotovitel sadových úprav: Ing. Petr Šindelář, Zahrada Teplá, Teplá u Toužimi

Doba realizace projektu: 09/2007 – 05/2008

Technický dozor investora: Milan Gaži, Konsorcium INVENCE

Financování:

Financováno městem Sokolov za pomoci prostředků ze státního rozpočtu ČR v rámci poskytnuté dotace - podprogram 217 312 Podpora regenerace panelových sídlišť.

Celkové výdaje na projekt: 5 301 545,00 Kč vč. DPH

z toho:

- dotace 3 346 000,00 Kč
- vlastní zdroje 1 955 545,00 Kč

RPS Sokolov, ul. WolkerovaRPS Sokolov, ul. WolkerovaRPS Sokolov, ul. WolkerovaRPS Sokolov, ul. WolkerovaRPS Sokolov, ul. WolkerovaRPS Sokolov, ul. Wolkerova