česky Deutsch English

Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.04.2015 - 30.10.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/88.01357

Další nová a revitalizovaná sportoviště zdobí Sokolov
V rámci projektu „Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit“ bylo revitalizováno fotbalové hřiště s umělou trávou v areálu Baník a další 4 hřiště v areálu zdraví.
Součástí celého projektu byly také sadové úpravy v obou areálech a vybavení mobiliářem na areálu zdraví. Přibyly tak nové lavičky, lehátka, stojany na kola, piknikové stoly a odpadkové koše. Byl zde vybudován také nový altán sloužící k odpočinku nebo jako místo, kde se lze schovat před případným deštěm. Součástí projektu je také sportovní novinka – slackline, který je umístěn v těsné blízkosti nově vybudovaného altánu.
Projekt v celkové výši 18,5 mil Kč byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad ve výši 15,7 mil Kč a podpory ze strany města ve výši 2,8 mil Kč, v rámci prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.
Věříme, že nová sportoviště udělají radost všem sportovním nadšencům všech věkových kategorií.

RSVA

-----------------------------------------------------------

V rámci sadových úprav došlo k provedení náhradních výsadeb za vykácené přestárlé, nebezpečné a neperspektivní stromy a keře, které byly vykáceny v areálu Baník a areálu zdraví. Výsadba nových stromů, keřů a záhonů bula provedena s ohledem na provoz a využívání stávající areálů. Částečně byla oddělena jednotlivá sportoviště a vytvořilo se tak příjemné zázemí sportovcům a široké veřejnosti. Vysázením nové vhodnější zeleně a rozmístění laviček, lehátek, stojanů na kola, odpadkových košů, klouzaček došlo ke zkvalitnění estetiky sportovních areálů a vylepšení mikroklimatu na těchto sportovištích.

Osazovací plány (661 kB, pdf)

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz/ a http://europa.eu.

Předpokládané celkové výdaje na projekt:    19,8 mil. Kč vč. DPH

Místo stavby:       Místem realizace projektu je areál Baník a Areál Zdraví v Sokolově. Projekt je realizován na p. p. č. 1029/1 a 2439/1 v katastrálním území Sokolov a na p. p. č. 312 v katastrálním území Vítkov u Sokolova.

Popis stavby:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro trávení volného času a zvýšení kvality prostředí pro život místních občanů a návštěvníků ve městě Sokolov.  Realizací projektu se zrevitalizují hřiště na Areálu zdraví, konkrétně se jedná o plochy pro volejbal, nohejbal, malou kopanou a pétanque. V areálu Baník Sokolov bude provedena revitalizace hřiště s umělým travním kobercem. V obou lokalitách budou provedeny sadové úpravy. Dojde tak nejen ke zmodernizování, zkvalitnění a zatraktivnění volnočasových objektu, ale také k zlepšení celkového rázu města.

Na realizaci projektu spolupracují odbor správy majetku a odbor rozvoje města.

Baner ROP

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)