česky Deutsch English

Revitalizace sídliště Vítězná - část Křižovatka

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 27.7.2018 - 30.10.2018

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu byly stavební úpravy "křižovatky" na sídlišti Vítězná. V rámci úprav došlo k odstranění stávajích povrchů a k vydláždění zcela nové zpevněné plochy s vynechanými ostrůvky pro okrasné záhony, trávník a vícekmeny. Součástí úprav byla také instalace nového veřejného osvětlení a odvodnění ploch.

ZHOTOVITEL AKCE: SOTES Sokolov spol. s r.o.,  https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1353.html

FINANCOVÁNÍ

Náklady akce dle Smlouvy o dílo: 3 396 315,16 vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Po revitalizaci

Po revitalizaci

VÍTĚZNÁ - KŘIŽOVATKA (HODINY + KOŠE)