česky Deutsch English

Revitalizace městských sportovišť

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.05.2014 - 31.12.2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01050

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz a http://europa.eu.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 33,3 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 33,3 mil. Kč (z toho 85 % dotace)

Místo stavby
  • Lezecká stěna DDM
  • Revitalizace tělocvičen ul.Sokolovská
  • Areál zdraví - revitalizace stávajících hřišť
  • Víceúčelové hřiště DDM
  • Revitalizace víceúčelového hřiště ul.Švabinského
  • Revitalizace víceúčelového hřiště ul.Křižíkova
  • Univerzální hřiště Bohemie
  • Singltrack v areálu Bohemie
Popis stavby

Předmět realizace projektu sestával z několika dílčích aktivit. Uvnitř areálu DDM byla vybudována lezecká stěna. Jde o průmyslově vyráběnou lezeckou stěnu, která je nainstalována jako exteriérové volnočasové sportovního zařízení. Dále byly provedeny stavební úpravy tělocvičen u bývalé 4. základní školy v ul. Sokolovská. Došlo zejména k obnově povrchů v interiéru tělocvičen, výměně stavebních výplní, revitalizaci původních střech a výmalbě společných prostorů chodby od vstupu, až ke konci chodby. V areálu zdraví došlo k revitalizaci následujících ploch: pro tenis, pro basketbal, volejbal a pro víceúčelové sporty. V areálu DDM také vzniklo víceúčelové hřiště o rozměrech 15x32 m, včetně oplocení. Cílem projektu byla také revitalizace hřišť u základní školy v ulici Švabinského a u základní školy v ulici Křižíkova. V rámci další dílčí zakázky bylo vybudováno univerzální hřiště o rozměrech 22x44 m v areálu Bohemie. V areálu Bohemie byla zároveň vybudována univerzální terénní trať určená pro cyklisty o délce cca 1200,0m. Trať bude využívat v maximální možné míře terénních nerovností. Na několika místech byly vybudovány opěrné zídky z gabionových konstrukcí a terénní překážky.

Na této akci spolupracoval odbor správy majetku spolu s odborem rozvoje města.

sportoviště foto

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)