česky Deutsch English

Revitalizace městského koupaliště

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.05.2014 - 31.05.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01049

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz a http://europa.eu.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 50,3 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 50,3 mil. Kč (z toho 85 % dotace)

Místo stavby

Místem plnění bylo městské koupaliště na parcelách 2371/1, 2436/56, 2455/1, 2455/37 v katastrálním území a obci Sokolov.

Popis stavby

Předmětem realizace projektu bylo provedení stavebních prací za účelem celkové rekonstrukce bazénové části městského koupaliště v Sokolově. Součástí byla kompletní přestavba stávajících bazénových objektů, nová výstavba dětského bazénku a kompletní výměna bazénové technologie. V rámci rekonstrukce bazénových těles bylo v místě obou stávajících 50-ti metrových bazénů umístěno nové komplexní bazénové těleso, ve kterém se nachází jak část plavecká, tak část rekreační s atrakcemi. Došlo také k instalaci tepelných čerpadel a solárních panelů.

Koupaliště 1Koupaliště 2Koupaliště 3Koupaliště 4

Infopanel: Revitalizace městského koupaliště

Situační výkres koupaliště (2772 kB, pdf)

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)