česky Deutsch English

Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 17.09.2014 - 05.10.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217

Operační program: ROP - Regionální operační program NUTS II Severozápad
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Projekt byl spolufinancovaný z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj z ROP Severozápad v rámci výzvy č. 58 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz a http://europa.eu.

Předmětem projektu byla revitalizace Mánesovy ulice včetně stavebních úprav chodníků, komunikací a ploch pro parkování a vybudování nového parkoviště. Realizací projektu vzniklo 215 parkovacích stání (46 parkovacích stání v ulici Mánesova a 169 parkovacích stání na novém parkovišti). V rámci projektu došlo k vybudování související technické infrastruktury - děšťové kanalizace, veřejného osvětlení, kamerového systému a okolních sadbových úprav. Vzhledem k umístění stavby došlo k nezbytně nutným přeložkám stávajících inženýrských sítí - STL plynovodu, vedení VN 22 kV a sdělovacího vedení.

Projekt „Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání“ byl dne 16.10.2015 úspěšně ukončen.

Výdaje projektu:

Celkové výdaje projektu: 14 482 185,02 Kč
Celková dotace z prostředků ERDF:  11 452 032,20 Kč
Výdaje města: 3 030 152,82 Kč

Mánesovka

Situační výkres (580 kB, png)

___________________________________

Problematika rovných příležitostí:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)