česky Deutsch English

Revitalizace lesoparku Pod Háječkem

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 29.09.2010 - 27.10.2011
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/10.07230

V termínu od 29.09.2010 do 27.10.2011 proběhla realizace dotačního projektu Revitalizace lesoparku Pod Háječkem. Projekt zpracovala společnost Zahradní a parková spol. s r.o., projektanti  Ing. Dufek a Ing. Vaňková.

Dotační prostředky byly získány z  Operačního fondu životního prostředí, v prioritní ose 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.  Žádost byla podána společně s projektem „Sadovnické úpravy zeleně u Městského domu kultury“ pod  názvem „Zeleň ve městě Sokolov“, č. projektu CZ.1.02/6.5.00/10.07230,  u Státního fondu životního prostředí. Výběrové řízení na realizaci obou projektů vyhrála firma s nejnižší cenou, a to místní firma PE-REZA spol. s  r.o Citice. Staveniště bylo předáno firmě 5.10.2010 a dokončené dílo bylo předáno dne 27.10.2011

V rámci projektu proběhlo odstranění dřevin a náletů – 117 ks dřevin s průměrem do 20 cm, 60 ks do 30 cm, 20 ks do 50 cm. Byly provedeny nové výsadby několika druhů nových stromů v celkovém počtu 82  (44 ks listnatých a 38 ks jehličnatých). Byly vybrány soliterní dřeviny zajímavé svojí barevností převážně v podzimním období.  Z listnatých stromů se jedná o druhy jasan, javor, bříza, habr, hloh, buk, dub, jabloň, jeřáb a z jehličnatých se jedná
o borovice. Keřů bylo vysazeno celkem 411 ks různých druhů, aby bylo složení co nejpestřejší.

Na ploše 0,33 ha proběhla regenerace trávníků - založení trávníku parkového výsevem.
Jako novinka proběhlo v rámci  projektu založení 4 druhů květnatých luk:
- Žlutá louka (složená zejména ze žlutě kvetoucích květin)
- Kopretinová louka
- Česká květnice
- Slunná stráňka

Po dokončení projektu město vybavilo nový park městským mobiliářem – lavičky, lehátko, stoleček. Pro posilování svalů seniorů i mladší generace zde nechalo město vybudovat nové fitness hřiště s posilovacími stroji.

Revitalizace lesoparku Pod HáječkemRevitalizace lesoparku Pod HáječkemRevitalizace lesoparku Pod Háječkem