česky Deutsch English

Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. etapa

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 22.05.2017 - 13.09.2017

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu „Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov – I. etapa“ byla rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště za účelem zkvalitnění podmínek pro jeho využívání. Hlavní stadion byl v rámci revitalizace vybaven novou, moderní, provozu odolnou, přírodní travnatou hrací plochou. Při výstavbě bylo hřiště opatřeno celoplošnou pískovou drenážní vrstvou a byl vybudován nový drenážní systém z hloubkových drenážních štěrkových per. V rámci stavby byla vyměněna automatická závlaha. V současné době je již hřiště využíváno pro soutěže I.NFL a projevují se již plusy revitalizace travnaté plochy – i po velkých a intenzivních deštích nezůstávají na hřišti louže, dešťová voda se vsakuje. Po dalším zakořenění nové trávy se projeví i její větší odolnost proti poškození při fotbalových zápasech.

Zhotovitel stavby: PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové náklady akce činí: 10 053 967,67 Kč vč. DPH
Dotace z prostředků Karlovarského kraje: 1 822 310,99 Kč vč. DPH
Finanční dar Sokolovské uhelné, a.s.: 2 950 000,- Kč vč. DPH
Náklady města: 5 281 656,68 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Fotbalové hřištěFotbalové hřiště2

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Karlovarského kraje a také díky finančnímu daru společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s..

KK                  ZK