česky Deutsch English

Revitalizace dvorního traktu Odboje 1145, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU
Cílem projektu jsou opravy povrchů stávajících zpevněných ploch vnitrobloku. Stávající plochy budou lemovány obrubníky a vyasfaltovány. Parkovací stání budou ze zámkové dlažby. Plochy zeleně zůstanou zachovány.

ZHOTOVITEL AKCE: Ing. Jiří Soukup

FINANCOVÁNÍ
Předpokládaná cena realizace: 1 200 000 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ODBOJE 1145

Stávající stav

ODBOJE FINAL