česky Deutsch English

Revitalizace areálu Baník

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.05.2014 - 31.12.2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01041

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz a http://europa.eu.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 34,5 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 34,5 mil. Kč (z toho 85 % dotace)

Místo stavby

Místem plnění byl areál Baník Sokolov.

Popis stavby

Předmět realizace projektu sestával z několika dílčích stavebních úprav uvnitř areálu Baník Sokolov. Došlo k revitalizaci umělého povrchu atletické dráhy a tréninkového běžeckého okruhu. Byl obnoven sektor pro hod oštěpem, kladivem a diskem a také víceúčelové hřiště v areálu. V další etapě byla provedena instalace fotbalových střídaček a fotbalových šaten na tréninkovém hřišti. U tréninkového hřiště byla vybudována tribuna a přístřešek pro kameramana, ozvučení a výsledková tabule. V areálu také došlo na několika místech k revitalizaci oplocení. Součástí projektu byla rovněž rekonstrukce mostu u brány borců. V části areálu zasvěcené skateboardistům došlo k úpravě stávající betonové nádrže, která dříve sloužila jako požární nádrž. Tato betonová nádrž o rozměru 815 m2 je tvarově upravena dle projektové dokumentace a byly zde nabetonovány překážky. Poslední částí projektu byla revitalizace stávajícího dětského hřiště. Stávající atrakce byly po bezpečnostní stránce nevyhovující a technologicky zastaralé, proto byly odstraněny a nahrazeny novými certifikovanými herními prvky.

Na této akci spolupracoval odbor správy majetku s odborem rozvoje města.

Banik foto

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)