česky Deutsch English

Revitalizace Antonínských mostů – Sokolov – SO 201 Most přes železniční trať

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 19.04.2017 - 01.09.2017

POPIS PROJEKTU

Předmětem stavby byla revitalizace Antonínského mostu nad železniční tratí. Byla provedena sanace nejvíce poškozených částí spodní stavby, dále byla provedena úprava částí dotčených odbouráním tzn. bočních částí stativ pilířů a zhlaví stávajících křídel. Sanace plochy mostní konstrukce byla provedena v rozsahu 15% spodní stavby a 10% spodní a bočních ploch NK o celkové ploše 850 m2. Byly zbudovány nové přechodové oblasti a nové ŽBK římsy. Povrch mostu je po celé délce nově asfaltový.

ZHOTOVITEL AKCE

COLAS CZ, a.s., Divize silničního stavitelství – oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

FINANCOVÁNÍ

Celkové náklady akce:  9 832 713,00 Kč bez DPH tj.  11 897 582,73 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Antonínský most_1 Antonínský most_2