česky Deutsch English

Retence dešťových vod MŠ a DDM v Sokolově

Stav projektu: Připravuje se

Logo MŽP a SFŽP

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektů je vybudování dešťové kanalizace v areálech vybraných MŠ a DDM a instalace podzemních retenčních nádrží. Dešťové vody ze střech budou zdržovány v nádržích a dále využívány pro zalévání okolní zeleně a v parných dnech na ochlazování zpevněných ploch. Projekty jsou zaměřeny na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu města Sokolov. Jedná se o projekty:

  • reg. č.: 5211000120 - Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000121 Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 – retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000122 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000123 Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000145 : Mateřská škola Sokolov – Kosmonautů 1881 – retence dešťových vod

ZHOTOVITEL AKCE: 

  • Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 – retence dešťových vod - zhotovitel vybrán na základě zadávacího řízení:

           https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2164.html

  • Mateřská škola Sokolov – Kosmonautů 1881 – retence dešťových vod - zhotovitel vybrán na základě zadávacího řízení:

           https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2143.html

  • zhotovitelé ostatních projektů budou teprve vybraní v příslušných zadávacích řízeních

FINANCOVÁNÍ:

Město Sokolov, v rámci snahy o zajištění spolufinancování uvedených projektů z dotačních zdrojů, předložilo žádosti o dotaci do Výzvy č. 10/2021 - Hospodaření s vodou v obcích. Jedná se o výzvu Ministerstva životního prostředí, vyhlášenou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy – viz:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

Aktuálně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 4 projektů.  Žádost o dotaci na projekt „Dům dětí a mládeže Sokolov – retence dešťových vod“ je stále v hodnocení.

U dvou projektů již došlo k výběru dodavatele stavebních prací formou veřejné zakázky a realizace bude dokončena do konce listopadu 2022. Ostatní projekty plánuje město realizovat v první polovině roku 2023.

Dotace může být přidělena až do výše 100% uznatelných nákladů akce (DPH je neuznatelným výdajem).

Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod

náklady akce: 1 091 670,21 Kč 

Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 - retence dešťových vod

náklady akce: 363 822,75 Kč

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod

náklady akce: 777 580,00 Kč

Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod

náklady akce: 709 847,32 Kč

Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 - retence dešťových vod

náklady akce: 417 060,97 Kč

Uvedené náklady jsou bez DPH.