česky Deutsch English

Retence dešťových vod MŠ a DDM v Sokolově

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 20.09.2022

Logo MŽP a SFŽP

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektů je vybudování dešťové kanalizace v areálech vybraných MŠ a DDM a instalace podzemních retenčních nádrží. Dešťové vody ze střech budou zdržovány v nádržích a dále využívány pro zalévání okolní zeleně a v parných dnech na ochlazování zpevněných ploch. Projekty jsou zaměřeny na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu města Sokolov. Jedná se o projekty:

  • reg. č.: 5211000120 - Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000121 Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 – retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000122 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000123 Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod
  • reg. č.: 5211000145 : Mateřská škola Sokolov – Kosmonautů 1881 – retence dešťových vod

ZHOTOVITEL AKCE: 

  • Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 – retence dešťových vod - zhotovitel vybrán na základě zadávacího řízení:

           https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2164.html

  • Mateřská škola Sokolov – Kosmonautů 1881 – retence dešťových vod - zhotovitel vybrán na základě zadávacího řízení:

           https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2143.html

  • Mateřská škola Sokolov – Pionýrů 1344 – retence dešťových vod - zhotovitel vybrán na základě zadávacího řízení:

           https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2227.html

  • zhotovitelé ostatních projektů budou teprve vybraní v příslušných zadávacích řízeních

FINANCOVÁNÍ:

Město Sokolov, v rámci snahy o zajištění spolufinancování uvedených projektů z dotačních zdrojů, předložilo žádosti o dotaci do Výzvy č. 10/2021 - Hospodaření s vodou v obcích. Jedná se o výzvu Ministerstva životního prostředí, vyhlášenou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Národního programu Životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy – viz:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100

Aktuálně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace u všech 5-ti projektů. 

U dvou projektů (MŠ K. H. Borovského a MŠ Kosmonautů) již došlo k výběru dodavatele stavebních prací formou veřejné zakázky a realizace byla úspěšně dokončena koncem roku 2022. 

Ostatní 3 projekty plánuje město realizovat v první polovině roku 2023.

Dotace může být přidělena až do výše 100% uznatelných nákladů akce (DPH je neuznatelným výdajem).

Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod

předpokládané náklady akce:

634 990,67 Kč 

Mateřská škola Sokolov, K. H. Borovského 1527 - retence dešťových vod

náklady akce: 430 491,40 Kč

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod

náklady akce: 682 987,94 Kč

Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod

předpokládané náklady akce:

505 103,61 Kč

Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 - retence dešťových vod

náklady akce: 502 858,37 Kč

FOTO/DOKUMENTACE:

MŠ K. H. Borovského

Retence MŠ

Retence MŠ

Retence MŠ

Retence MŠ