česky Deutsch English

Rekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sokolovského zámku

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.08.2007 - 30.11.2007

Místo stavby:

Sokolov, Zámecký park  

Popis:

Jednalo se o stavební úpravy chodníků a zpevněných ploch okolo sokolovského zámku, kde stávající povrch chodníků z litého asfaltu byl odstraněn a nahrazen povrchem v kombinaci čedičové a žulové dlažby.

Současně byla zrestaurována původní kovaná vstupní brána do zámeckého parku a 2 boční branky. Práce spočívaly v opravě a obnově původních barokních kovaných prvků a původního tepání vrcholu bran včetně osazení erbu Nosticů. 

Zhotovitel:

Zhotovitel stavby:                   EURO-BOHEMIA-STAV spol. s r.o.
Zhotovitel brány:                    David Meloun, Klášterec nad Ohří
Doba realizace:                       08/2007 – 11/2007
Technický dozor investora:    Milan Gaži, Konsorcium INVENCE

Financování:

Financováno městem Sokolov za pomoci prostředků ze státního rozpočtu ČR v rámci poskytnuté účelové dotace z kapitoly 397 – OSFA - program 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Celkové výdaje na projekt: 3 911 591,50 Kč vč. DPH

z toho:

- dotace 3 000 000,00 Kč
- vlastní zdroje 911 591,50 Kč

Rekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sokolovského zámkuRekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sokolovského zámkuRekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sokolovského zámkuRekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sokolovského zámkuRekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově v areálu sokolovského zámku