česky Deutsch English

Rekonstrukce povrchu atletické dráhy u hřiště ISŠTE - renovační nástřik

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 06.04.2022 - 10.06.2022

Záměrem byla renovace umělého povrchu atletické dráhy u ISŠTE v Sokolově. Běžecká dráha je umístěna na části pozemku p. č. 878/1  k. ú. Sokolov. V rámci díla bylo provedeno hloubkové čištění umělého povrchu a potřebné opravy povrchu. Poté byl zhotoven nový nástřik vrchní krycí vrstvy a nalajnování.

ZHOTOVITEL STAVBY: VYSSPA Sport Technology s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2078.html

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady: 799 773,70 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:
Vizualizace renovačního nástřiku atletické dráhy u ISŠTE