česky Deutsch English

Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři – ul. Jednoty Sokolov

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.04.2014 - 31.10.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01051

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz a http://europa.eu.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 15,4 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 15,1 mil. Kč (z toho 85 % dotace)

Místo stavby

Sokolov, ulice Jednoty

Popis stavby

Byl kompletně odstraněn stávající nevyhovující mostní svršek a nahrazen novým (roznášecí deska, hydroizolace, římsy, vozovka, zábradlí), byla provedena omezená sanace poškozených míst, zejména vyčnívající a korodující výztuže. Oprava byla prováděna po polovinách. Po celou dobu opravy byl zachován provoz v jednom jízdním pruhu.Kromě opravy vlastního mostu byla provedena i oprava povrchu přilehlého úseku silnice v rozsahu cca 10m za rub závěrné zídky tak, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikaci.

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)