česky Deutsch English

Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK - 15

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 25.11.2014 - 16.07.2015

Registrační číslo  CZ.1.09/1.2.00/77.01219

Termín realizace stavby: 03/2015 – 09/2015

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz/ a http://europa.eu. Město Sokolov obdrželo v průběhu měsíce ledna 2015 od poskytovatele dotace Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Dodavatelem stavby se po ukončení výběrového řízení stala společnost Skanska a.s. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v únoru 2015.

Předpokládané celkové výdaje na projekt:    5,8 mil. Kč vč. DPH

Místo stavby:

Sokolov

Popis stavby:

Projekt se zaměřil na zlepšení stavebně-technického stavu mostu přes Lobezský potok u Penny. Cílem bylo vhodnější provedení a rozšíření mostu a zajištění delší životnosti mostní konstrukce. V rámci rekonstrukce mostu byl kompletně odstraněn mostní svršek až na prefabrikovanou nosnou konstrukci včetně mostního příslušenství. Původní nosná konstrukce mostu byla zachována.

Na realizaci projektu spolupracoval odbor správy majetku a odbor rozvoje města.

Logo Severozápad

Situační výkres Penny (229 kB, pdf)

Most u Penny 1  Most u Penny 3

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)