česky Deutsch English

Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.04.2014 - 31.10.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01043

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz a http://europa.eu.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 12,2 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 11,5 mil. Kč (z toho 85 % dotace)

Místo stavby

Místem plnění byly tři lokality ve městě: lávka přes Lobezský potok v ulici P. Bezruče, most přes Lobezský potok v areálu zdraví směrem na Starou Ovčárnu, most přes Lobezský potok v ulici Rokycanova.

Popis stavby

Předmětem realizace projektu bylo provedení stavebních úprav lávky přes Lobezský potok s cílem zlepšení stavebně - technického stavu lávky, úpravy prostorového uspořádání na lávce a zajištění životnosti konstrukce. Projekt dále zahrnoval stavební úpravy mostu přes Lobezský potok v areálu zdraví směrem na Starou Ovčárnu s cílem zlepšení stavebně-technického stavu a zatížitelnosti mostu, upravení prostorového uspořádání na mostě a zajištění životnosti mostní konstrukce. Nedílnou částí projektu byly také stavební úpravy mostu přes Lobezský potok u městského úřadu, kde proběhla celková rekonstrukce mostu. Dojde ke kompletnímu odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, která byla očištěna a provedla se sanace nosné konstrukce.

Na této akci spolupracoval odbor správy majetku s odborem rozvoje města.

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)