česky Deutsch English

Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 08.03.2018 - 16.09.2018

Logo EU

POPIS PROJEKTU

V polovině roku 2016 nabylo město Sokolov do vlastnictví budovu č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov. Na náklady města byla provedena rekonstrukce 2. nadzemního podlaží této budovy, kde je od konce roku 2016 provozována sociální služba – noclehárna. Začátkem roku 2017 zahájilo město přípravy vedoucí k rekonstrukci zbylého 1. nadzemního podlaží této budovy. Zde je v plánu zahájit provoz další registrované sociální služby – nízkoprahové denní centrum.

V dubnu 2017 podalo město Sokolov žádost o dotaci do výzvy „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“ na projekt „Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“. Vyjma finančních prostředků na rekonstrukci 1. nadzemního podlaží je součástí žádosti o dotaci i nárokování poměrné části z kupní ceny budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov. V prosinci 2017 žádost o podporu splnila podmínky k financování. Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrželo město Sokolov začátkem března 2018.

ZHOTOVITEL AKCE

SWIETELSKY stavební s.r.o. - vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1147.html

REALIZACE

Rekonstrukce byla dokončena v červenci 2018. Od srpna 2018 byly zrekonstruované prostory pronajaty nestátní neziskové organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s.. Dne 3.9.2018 proběhlo slavnostní otevření  nízkoprahového denního centra v nových prostorách v budově č. p. 2140 v Nádražní ulici .  Sociální službu bude moci využít větší množství klientů vzhledem k vyšší kapacitě nových prostor. Prostory včetně přístupu jsou řešeny bezbariérově. Realizace akce byla ukončena ke dne 16.09.2018. Po finančním ukončení projektu započne 5letá udržitelnost.

FINANCOVÁNÍ

Projekt je realizován městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana a http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana.

Finanční prostředky byly získány prostřednictvím výzvy „MAS Sokolovsko – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“.

Celkové náklady                                                     4 602 789,53 Kč*
Z toho uznatelné:                                          4 551 377,09 Kč
Z toho neuznatelné:                                            51 412,44  Kč   (město)

95% dotace z uznatelných:                                        4 323 808,23  Kč   (EU)
5% podíl města z uznatelných:                                    227 568,86 Kč    (město)
Město celkem (5% uznatelných + neuznatelné):         278 981,30  Kč     (město celkem)

*v celkových nákladech jsou zahrnuty náklady na TDI, koordinátora BOZP, vypracování PD a též uplatňovaná část z kupní ceny nemovitosti ve výši  898 600,- Kč

FOTODOKUMENTACE

Nízhoprah

Nízkoprah_po rekonstrukci