česky Deutsch English

Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy

Logo Severozápad

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.01.2010 - 01.01.2012
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/29.00614

Tato akce byla realizována městem Sokolov za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu NUTS II SEVEROZÁPAD. Více informací na http://www.nuts2severozapad.cz/ a http://europa.eu.

Celkové výdaje projektu: 10.908.237 Kč
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 9.272.001,24 Kč
Podíl města: 1.636.235,76 Kč

V rámci projektu došlo zejména k vestavění nerezové vany tělesa bazénu a rekonstrukci zázemí, především šaten a sprch pro muže i ženy. Sadové úpravy v okolí dotčené budovy byly soustředěny na obnovu a doplnění keřových výsadeb, dále na úpravu školní zahrady a na odstranění nežádoucích náletových dřevin.
Realizací projektu došlo ke zlepšení technických a hygienických podmínek bazénu a zkvalitnění podmínek pro trávení volného času místních občanů, návštěvníků, zájmových sdružení a sportovních oddílů ve městě.

-----------------------------------------------------------

Problematika rovných příležitostí žen a mužů:

Rovné příležitosti (249 kB, pdf)