česky Deutsch English

Jižní lom – regenerace území, k.ú. Sokolov

logo OPZP

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.05.2014 - 31.01.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.17571

Projekt byl financován ze zdrojů EU z ERDF v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny a 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 17,3 mil. Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje projektu – plán: 12,2 mil. Kč (z toho 80 % dotace)

Místo stavby

Východní část „Jižního lomu“ - pozemky parcelní čísla: 4021/1, 4021/3, 4021/172, 4021/239 a 10/1, vše v k.ú. Sokolov.

Popis stavby

Předmětem projektu bylo provedení terénních úprav (rozbití roviny - drobné násypy, 2 vyšší násypy, průlehy), lesní probírka a celková kultivace lesních porostů, vytvoření tůně s mokřadem, lesních cest a pěšin, 3 malých architektonických objektů a výsadby nových dřevin a křovin.

Původní stav

Jižní lom, obrázek 1Jižní lom, obrázek 2Jižní lom, obrázek 3

Plánovaný stav

Jižní lom, plánovaný stav (305 kB, pdf)