česky Deutsch English

Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Trocnovská

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 06.09.2019 - 08.11.2019

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Trocnovská pro možné napojení budoucí výstavby rodinných domů na přilehlých pozemcích.

ZPRACOVATEL AKCE: ZISTAV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1609.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady stavby dle smlouvy o dílo: 659 750, 15 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

TROCNOVSKÁ - PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE