česky Deutsch English

Městská knihovna Sokolov - pobočka Michal

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 15.07.2019 - 13.08.2019

POPIS PROJEKTU

V září 2019 bude veřejnosti otevřena nová pobočka Městské knihovny Sokolov. Pobočka bude zřízena v prostorách sociálního klastru v ul. Slavíčkova.

V rámci stavebních úprav interiéru dojde k vybourání dělících příček tvořících stávající učebny a vytvořením prostoru oddělení pro malé a větší děti. Součástí projektu je provedení úprav rozvodů elektroinstalace pro napojení přesunutých zásuvek, vypínačů a nouzového osvětlení. Zároveň dojde k napojení nových svítidel (sklad, knihovnice) ze stávajícího přívodu původního světla. Interiér bude kompletně vymalován běžnými malířskými prostředky.

Termín otevření: 9.9.2019 od 9 hod.

ZHOTOVITEL AKCE: RUNAKO Sokolov s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1574.html

FINANCOVÁNÍ 
Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 393.775,87 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

KLASTR 2