česky Deutsch English

Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 03.03.2022 - 08.09.2022

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je oprava ploché střechy zimního stadionu, který se nachází na p. p. č. 2527 v k. ú. obce Sokolov v areálu Baník Sokolov. V rámci opravy střechy byla provedena demontáž a odstranění veškerých vrstev stávající skladby ploché střechy (povlaková krytina, tepelně izolační a parotěsná vrstva), oplechování atiky a svislé konstrukce. Stávající horní vlna trapézových plechů byla natřena SBS modifikovaným živičným penetračně adhezním nátěrem. Na natřený povrch byl nalepený samolepící parotěsný pás z SBS modifikovaného asfaltu s nízkou požární zátěží. První vrstva tepelné izolace je z minerálních vláken tloušťky 2 x 30 mm, spádová vrstva 1% o tloušťce 10 – 160 mm. Další vrstva tepelné izolace tl. 120 mm je tvořena pěnovým polystyrenem. Na tepelnou izolaci byl položen podkladním za studena samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, stabilizován mechanickým kotvením, na který byl aplikován vrchní natavovací modrozelený pás z SBS modifikovaného asfaltu. Celkové spády nově vytvořených střešních rovin činí 2%.

Celková plocha řešené části ploché střechy je 1979,88 m2.

ZHOTOVITEL STAVBY: SEADON s.r.o.,vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1950.html

FINANCOVÁNÍ: 

Město Sokolov požádalo v únoru 2021 Národní sportovní agenturu o finanční dotaci z programu č. 165 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024. Žádosti bylo vyhověno a Národní sportovní agentura rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 6.078.918,00 Kč z celkových způsobilých výdajů, které tvoří jak zhotovení stavby, tak projekční činnosti, technický dozor investora a činnosti spojené s BOZP. 

Celkové náklady:  8.510.386,58 Kč vč. DPH

Požadovaná výše dotace: 5.646.313,30 Kč vč. DPH

Podíl města: 2.864.073,28 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE: 

Umístění stavby:

plocha strecha