česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Nádražní

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je výstavba nového parkoviště pro osobní vozidla v ulici Nádražní vedle budovy ČD v Sokolově. Na parkovišti jsou navržena šikmá parkovací stání pod úhlem 60°. Celkem zde vzniká 85 nových míst včetně 5 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí projektu je oplocení parkoviště. 

Zhotovitel PD: GEOprojectKV s.r.o., https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1384.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ - NÁDRAŽNÍ