česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vybudování nových kolmých parkovacích stání za bytovými domy 1475 - 1479. Zde je navrženo 22 parkovacích stání, včetně stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dalších 23 parkovacích míst je situováno za objektem tělocvičny. Odvodnění navrženo pomocí drenážní dlažby.

V místě, kde se nenachází návaznost parkovacích stání, bude voda svedena do liniového žlabu, s napojením do stejných míst jako stávající uliční vpusti. Součástí je vybudování nového osvětlení parkovacích míst a vybudování nové a oprava stávající komunikace v dané lokalitě.

ZHOTOVITEL PD: ADVISIA s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1634.html

FINANCOVÁNÍ: 

Cena za zpracování PD:  298 870 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situační výkres:

Situace - Parkoviště v ul. Heyrovského

Situace - Parkoviště v ul. Heyrovského