česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Hálkova - Křížová

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem tohoto projektu jsou úpravy stávající parkovací plochy a návrh nové parkovací plochy za bytovým domem čp. 120. V rámci úprav bude řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí.

ZHOTOVITEL PD: BPO, spol. s r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1311.html

FOTO/DOKUMENTACE

ZÚ HÁLKOVA - KŘÍŽOVA