česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Slovenská

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.08.2018 - 28.11.2018

POPIS PROJEKTU

V rámci projektu dojde v ulici Slovenská (za dialýzou) k vybudování nového parkoviště pro osobní automobily. Projekt řeší opravu místní komunikace a vybudování nové parkovací plochy, dále vybudování sítí související technické infrastruktury - dešťové vpusti odvodnění parkoviště a jejich napojení do kanalizace, veřejné osvětlení. Součástí je oprava chodníku pro pěší. Stavba zahrnuje výstavbu nového parkoviště - 24 parkovacích stání  a dále rozšíření šikmých a doplnění podélných stání na parkovacím pruhu místní komunikace. Záměr je zlepšit v daném území dopravu v klidu, tj. rozšířit počet míst pro parkování motorových vozidel obyvatel.

Parkování couváním do šikmých stání

Tento způsob byl navržen s ohledem na větší bezpečnost účastníku silničního provozu. V první řadě má řidič lepší přehled o okolních autech, po celou dobu couvání na parkovací místo může lépe odhadovat vzdálenost od okolních vozidel a to hlavně díky zpětným zrcátkům po stranách. Součástí některých aut jsou i různé parkovací senzory, s nimiž půjde zacouvání snadněji. Nejnovější potom disponují asistentem, který snímá okolí auta a zavede řidiče na zvolené místo.

Za druhé je lepší vyjíždět z parkovacího místa popředu. S couváním do silnice je spojeno jedno velké riziko, a sice nedostatečný rozhled. Abyste se mohli podívat, jestli je nacouvání do silnice bezpečné, musíte nejdříve vyjet více jak polovinou vozu, než uvidíte na jízdní pruh. Pokud jste do parkovacího místa zacouvali a stojíte naopak – tedy předkem k silnici – získáváte tím kompletní přehled o svém okolí a nemusíte se stresovat s prudkým vycouváním a následným rychlým vyjetím na komunikaci.

Další skutečností je, že většina řidičů, kteří v zimním období ve spěchu očistí pouze zamrzlé přední okno, pak následně při vyjíždění z parkovacího místa couváním, nemají prakticky žádný přehled o situaci za vozidlem.

Důležitou výhodou zacouvání do parkovací místa je ochrana vystupujících osob, zvláště dětí, které při zajetí vozidlem do parkovacího místa popředu, vystupují ze zadní části vozidla přímo do komunikace a hrozí jim tak nebezpečí střetu s projíždějícím vozidlem. Toto riziko se velmi sníží, pokud vozidlo do parkovacího místa zacouvá a osoby vystupují mimo komunikaci, v lepším případě na chodník (zdroj: Jan Veselovský, https://www.autozive.cz/category/rady-automobilistum/).

ZHOTOVITEL AKCE: KKP stavební s.r.o.

FINANCOVÁNÍ 
Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 3 077 797 Kč

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE STAVBY:  07/2018

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště v ul. Slovenská