česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je úprava prostranství před domy čp. 94, 95, 96 a 97 v ulici Vrchlického. Realizací projektu dojde k rozšíření stávajícího parkoviště před domem a k úpravě komunikace. Kontejnerové hnízdo bude přesunuto do ulice Zámecká, kde budou osazeny podzemní kontejnery.  

ZHOTOVITEL PD: Messor, s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2137.html

FINANCOVÁNÍ:

Cena za zpracování PD: 291 610,- Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Situace - Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov

Parkoviště v ul. Vrchlického, Sokolov