česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:  

Cílem projektu je vybudování parkoviště na pozemku vzniklém po demolici bytového domu č.p. 1373 a 1374 v ulici Svatopluka Čecha v Sokolově. Parkoviště bude přístupné z ulice Svatopluka Čecha. Šíře jednoho parkovacího místa bude min. 2,7 m. Součástí projektu bude i vhodná výsadba zeleně. Příjezdová komunikace na parkoviště bude navržena z materiálu umožňujícího propustnost dešťových vod.

ZHOTOVITEL PD:  Ing. Jan Rambousek, vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/vz00002005

FINANCOVÁNÍ: 

Cena za zpracování PD:  181 500 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území ul. Svatopluka Čecha:

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

Situační výkres:

Situace - parkoviště Sv. Čecha

Situace - parkoviště v ul. Svatopluka Čecha