česky Deutsch English

Parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.08.2022 - 04.01.2023

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu byla výstavba parkoviště na pozemcích vzniklých po demolici stávající budovy č.p. 1381 a 1382, p.č. 2227 a 2228 v ul. Heyrovského v Sokolově.

ZHOTOVITEL PD: MESSOR s.r.o.,  vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1757.html

ZHOTOVITEL STAVBY: SWIETELSKY stavební s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002135

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 2 165 816,74 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území:

PARKOVIŠTĚ HEYROVSKÉHO

Stav před realizací:

Parkoviště Heyrovského

Stav po realizaci:

Parkoviště Heyrovského

Parkoviště Heyrovského