česky Deutsch English

Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/7, k. ú. Sokolov

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 10.09.2021 - 29.08.2022

POPIS PROJEKTU:

Předmětem díla je vybudování rezidentního parkoviště na sídlišti Michal v ulici Slavíčkova. Příjezd na parkoviště je osazen vjezdovou závorou, je vybudováno nové veřejné osvětlení a kamerový systém. Zbudované parkoviště je na stávající komunikace napojeno částečně po nově vybudované komunikaci, částečně po stávající, která je kompletně opravena. V rámci úpravy stávající komunikace je provedeno uspořádání křižovatky, respektive napojení sjezdu na ulici Slavíčkova, ve směru k ulici Mánesova. Přípojná komunikace je obousměrná, dvoupruhová. Parkoviště má 83 parkovacích míst, vč. 5 místy pro osoby se sníženou pohybovou schopností. Parkoviště je oploceno, přístup na parkoviště je zajištěn po smíšených komunikacích nebo pomocí ocelového schodiště.

ZHOTOVITEL PD: S-pro servis s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1442.html

ZHOTOVITEL STAVBY: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1957.html

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady:  15 510 828,72 Kč s DPH

Podíl města Sokolov:  4 019 416,71 Kč s DPH

Podíl SOTES Sokolov, spol. s r.o.: 11 491 412,01 Kč s DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území

Parkoviště u vodojemu

Stav po realizaci:

DCIM\101MEDIA\DJI_0655.JPG

Parkoviště u vodojemu

Parkoviště u vodojemu

Parkoviště u vodojemu