česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Švabinského

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 25.03.2022 - 15.07.2022

POPIS PROJEKTU

Předmětem této akce byly úpravy stávající komunikace a návrh nových parkovacích ploch mezi bytovými domy č.p. 1717 - 1722 a 1789 - 1795. V rámci projektu bylo řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a přeložky sítí.

ZHOTOVITEL PD: BPO, spol. s r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1312.html

ZHOTOVITEL STAVBY: SWIETELSKY stavební s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2065.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 7 634 403, 94 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ ŠVABINSKÉHO

Stav před realizací:

Vnitroblok Švabinského - původní stav

Stav po realizaci:

Vnitroblok Švabinského - foto

Vnitroblok Švabinského - foto