česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Švabinského

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Předmětem této akce jsou úpravy stávající komunikace a návrh nových parkovacích ploch mezi bytovými domy č.p. 1717 - 1722 a 1789 - 1795. V rámci projektu bude řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí.

ZHOTOVITEL PD: BPO, spol. s r.o., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1312.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

ZÚ ŠVABINSKÉHO