česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Pionýrů

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 12.08.2021 - 22.11.2021

POPIS PROJEKTU:

Předmětem je provedení stavebních úprav místní komunikace a parkoviště v ulici Pionýrů u mateřské školy. Stávající místní komunikace je neurčité šířky. Vede mezi zadními trakty bytových domů a areálem mateřské školky. Vozovka je s povrchem z asfaltového betonu, mnohokrát vyspravovaného. Komunikace slouží jako příjezd k mateřské škole, bytovým domům a zásobování obchodů, které jsou v přízemí domů. Jedná se o dopravní stavbu místní zklidněnou komunikaci a parkoviště pro osobní automobily, celkem 23 míst, z toho 1 stání pro imobilní osoby. Dále budou osazeny podzemní kontejnery na tříděný odpad.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Jiří Soukup

ZHOTOVITEL STAVBY: Street line s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1959.html

FINANCOVÁNÍ:

Celkové náklady:  3 401 566,53 Kč s DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území

Situace_MŠ Pionýrů

Koordinační situační výkres oprav parkoviště v ul. Pionýrů je možné otevřít z následujícího odkazu:

Parkoviště MŠ Pionýrů (595 kB, pdf)

Stav po ukončení realizace:

Parkoviště Pionýrů

Parkoviště Pionýrů

Parkoviště Pionýrů

Parkoviště Pionýrů