česky Deutsch English

Parkoviště ul. Dukelská

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.04.2018 - 29.06.2018

POPIS PROJEKTU

Předmětem stavebních prací bylo vybudování 12 nových parkovacích stání pro osobní automobily v ul. Dukelská, chodníku podél navržených parkovacích stání, parkovacího automatu, oprava stávajícího přístupového chodníku ke kinu ze západní strany budovy, oprava stávajícího chodníku a příjezdové komunikace v areálu kina podél jižní strany objektu a vybudování provizorní plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Součástí byla rovněž odvodnění plochy parkoviště a veřejné osvětlení.

Zhotovitel stavby: Algon, a.s.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Náklady stavby dle Smlouvy o dílo: 1 746 769,30 Kč vč. DPH

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště Dukelská

Stav před realizací Dukelská - před realizací