česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Slavíčkova (č. 26, 27, 28)

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Záměrem této projektové dokumentace je úprava již nevyhovující celé ulice Slavíčkova (nad chráněným bydlením). Dále projekt bude řešit úpravy parkovací plochy její možné rozšíření ve štítu bytového domu směrem k dálnici. Dalším záměrem města je možnost vybudovat na druhé straně bytového domu v zelené ploše mimoúrovňové parkování. Tento záměr v současné době není v souladu s platným územním plánem města Sokolov. Je nutná jeho změna. Změna ÚP č.2 v současné době již probíhá.

FOTODOKUMENTACE

Situace zájmového území

Parkoviště v ulici Slavíčkova (č. 26, 27, 28)