česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Marie Majerová, u bytového domu č 1632-33 a 1634-35

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Zpracovaná studie řeší návrh vytvoření nového parkoviště v prostoru stávajících travnatých ploch mezi areálem mateřské školy a obytnými domy čp. 1632-33 a 1634-35 v ulici Marie Majerové. Uspořádání parkoviště je navrženo s kolmým stáním automobilů, připojení parkoviště na místní komunikaci třemi samostatnými sjezdy. Výstavbou dojde k vytvoření 45 nových parkovacích míst. Tento záměr v současné době není v souladu s platným územním plánem města Sokolov. Je nutná jeho změna. Změna ÚP č.2 v současné době již probíhá.

FOTODOKUMENTACE

Situace stavby Parkoviště M. Majerové u bytových domů