česky Deutsch English

Parkovací stání v ulici Sokolovská

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je úprava nevyhovujícího uspořádání komunikace a parkování v ulici Sokolovská za bytovým domem čp. 1443 – 1449. Úpravou dojde k rozšíření komunikace a k novému uspořádání stávajících parkovacích stání. Součástí projektu je i návrh nového placeného parkoviště na p.p.č. 1525/3. 

ZHOTOVITEL PD: GEOprojectKV s.r.o.

ZHOTOVITEL STAVBY: Bude vybrán na základě zadávacího řízení.

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace - Parkovací stání v ulici Sokolovská