česky Deutsch English

Parkoviště v ulici Sokolovská u Herby

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 13.03.2023

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je úprava nevyhovujícího uspořádání komunikace a parkování v ulici Sokolovská za bytovým domem čp. 1443 – 1449. Úpravou dojde k rozšíření komunikace a k novému uspořádání stávajících parkovacích stání.  

ZHOTOVITEL PD: GEOprojectKV s.r.o.

ZHOTOVITEL STAVBY: Recys-Mach s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002222

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo 12 368 475,54 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Parkoviště u Herby

Situace - Parkovací stání v ulici Sokolovská