česky Deutsch English

Parkovací stání na p.p.č. 1112 v ulici Karla Čapka

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 14.11.2022 - 02.12.2022

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu bylo vybudování 7 nových kolmých parkovacích stání v ulici Karla Čapka v blízkosti bytového domu čp. 1410 – 1411. Nová místa doplnila parkovací plochy v ulici, které byly v nedávné době opraveny.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Jiří Soukup

ZHOTOVITEL STAVBY: SOTES Sokolov s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2180.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 257 285,97 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Situace zájmového území:

Situace zájmového území - K. Čapka

Situace zájmového území - K. Čapka

Stav po realizaci:

K. Čapka - parkoviště