česky Deutsch English

Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 10.05.2023 - 22.08.2023

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je návrh nových kolmých parkovacích stání v ulici Běžecká v Sokolově. Parkovací stání byla provedena ze zámkové dlažby v kombinaci se zatravňovacími prvky pro zasakování dešťových vod. V rámci projektu bylo také řešeno umístění stávajícího veřejného osvětlení.

ZHOTOVITEL PD: ADVISIA s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1537.html

ZHOTOVITEL STAVBY: Recys - Mach s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2294.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 1 227 587,66 Kč vč. DPH.

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM

Parkovací stání ul. Běžecká za DDM

Stav po realizaci:

Parkoviště za DDM