česky Deutsch English

Parkovací plochy Bohemia

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je vybudování záchytného parkoviště v centru města vedle areálu Bohemia. Součástí projektu bude odvodnění parkoviště, návrh veřejného osvětlení, kamerového systému a dobíjecích stanic pro elektromobily. Tvar parkoviště respektuje budoucí možné rozšíření parkovací plochy a případné přemístění heliportu.

ZHOTOVITEL PD: Ing. Pavel Adamec, vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/vz00002178

FINANCOVÁNÍ:

Cena za zpracování PD: 429 550 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE:

Zájmové území:

Parkovací plochy Bohemia

Situační výkres:

Parkovací plochy Bohemia

Parkovací plochy Bohemia - situační výkres