česky Deutsch English

Parkovací dům v ulici Závodu míru

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je návrh nového parkovacího domu v ulici Závodu míru.

ZHOTOVITEL PD: H.A.N.S. stavby, a.s.

FINANCOVÁNÍ:
Náklady dle Smlouvy o dílo: 1 540 814 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

PARKOVACÍ DŮM - ZÁVODU MÍRU

PARKOVACÍ DŮM - ZÁVODU MÍRU 2

Situace zájmového území

 PARKOVACÍ DŮM - ZÁVODU MÍRU 4