česky Deutsch English

Oprava střechy tribuny fotbalového stadionu v Sokolově

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 10.05.2023 - 07.08.2023

POPIS PROJEKTU

Předmětem plnění je realizace tzv. stavby na klíč, kdy záměrem je oprava tribuny u hlavního fotbalového hřiště, která se nachází na p. p. č. 2532 v k. ú. Sokolov v areálu Baník Sokolov. V rámci opravy byla požadována výměna stávající střešní krytiny, která byla nahrazena trapézovým plechem s velkou vlnou v pozinkovaném provedení. Ocelová konstrukce tribuny byla očištěna, byla provedena kontrola stavu svárů a byly opraveny sváry, které vykazovaly vady. Byla provedena předúprava povrchu a následný finální nátěr konstrukce s vysokou životností.

ZHOTOVITEL STAVBY: ZISTAV s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/vz00002304

FINANCOVÁNÍ: 

Náklady dle smlouvy o dílo: 1 668 859,83 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Stav před realizací:

Tribuna FK Baník

Tribuna FK Baník

Tribuna FK Baník

Tribuna FK Baník

Stav po realizaci:

Tribuna - fotbalový stadion

Tribuna - fotbalový stadion

Tribuna - fotbalový stadion

Tribuna - fotbalový stadion

Tribuna - fotbalový stadion