česky Deutsch English

Oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace

Stav projektu: V realizaci
Termín realizace: 01.06.2023

POPIS PROJEKTU

Cílem tohoto projektu jsou opravy stávajících chodníků v ulici K. H. Borovského v úseku od odbočky do ulice Tovární k mostu přes Lobezský potok u okružní křižovatky ulic K. H. Borovského a Jednoty. V rámci oprav v bude také navržen nový přechod pro chodce a návrh přemístění stávajícího přechodu na nové, vhodnější místo. V úseku ulice určené pro opravu chodníku, bude proveden návrh nové dešťové kanalizace.

V rámci první etapy bude provedeno přemístění přechodu pro chodce u náměstí Budovatelů a bude vybudován nový přechod pro chodce u bývalé vojenské správy. V místě přecházení dojde k zúžení komunikace a přechody budou nasvětleny pomocí sloupů veřejného osvětlení.

ZHOTOVITEL PD: S.A.W. CONSULTING s.r.o. ., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1355.html

ZHOTOVITEL STAVBY: ALGON, a.s.

FINACOVÁNÍ:

Přechod pro chodce u náměstí Budovatelů

Náklady dle smlouvy o dílo: 1 497 763,94 Kč vč. DPH.

Přechod pro chodce v ul. K. H. Borovského u vojenské správy

Náklady dle smlouvy o dílo: 1 719 517,52 Kč vč. DPH.

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

Oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace

Oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace 2

Přechod pro chodce u náměstí Budovatelů

Přechody - situace

Přechody - situace

Přechod pro chodce v ul. K. H. Borovského u vojenské správy

Přechody - situace

Přechody - situace