česky Deutsch English

Oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace

Stav projektu: Připravuje se

POPIS PROJEKTU

Cílem této projektové dokumentace jsou opravy stávajících chodníků v ulici K. H. Borovského v úseku od odbočky do ulice Tovární k mostu přes Lobezský potok u okružní křižovatky ulic K. H. Borovského a Jednoty. V rámci oprav v bude také navržen nový přechod pro chodce a návrh přemístění stávající přechodu na nové, vhodnější místo. V úseku ulice určené pro opravu chodníku, bude proveden návrh nové dešťové kanalizace.

ZHOTOVITEL PD: S.A.W. CONSULTING s.r.o. ., vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1355.html

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území

Oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace

Oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace 2