česky Deutsch English

Oplocení hrobky rodiny Schuster

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 13.05.2020 - 14.08.2020

POPIS PROJEKTU
Cílem projektu byla výstavba oplocení za účelem ochrany objektu hrobky před vandaly. Součástí projektu byla také oprava zdí a podezdívek zpětným osazením a zaspárováním uvolněných kamenů. Dále byla provedena úprava okolního terénu a odstranění mechů a náletových dřevin.

ZHOTOVITEL AKCE: Jiří Nesměrák, vybrán na základě zadávacího řízení https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1724.html

FINANCOVÁNÍ:

Náklady dle smlouvy o dílo: 773 390, 63,- Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Stav před realizací

Oplocení hrobky

Oplocení hrobky

Stav po realizaci

HROBKA PO 1HROBKA PO 2