česky Deutsch English

Opěrná zeď v Košické ulici

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 29.04.2022 - 21.09.2022

POPIS PROJEKTU

Z důvodů velmi špatného až havarijního stavu opěrné zdi v Košické ulici (nad pozemky p.č.2761 a 2764 v k.ú. Sokolov) město Sokolov provedlo opravu opěrné zdi, která zabezpečí stabilitu stávající komunikace v Košické ulici.

ZHOTOVITEL PD: PROGEOCONT s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1695.html

ZHOTOVITEL STAVBY: AZ SANACE a. s., vybrán na základě zadávacího řízení:

https://ezak.sokolov.cz/contract_display_2070.html

FINANCOVÁNÍ:

Celková cena díla: 3 155 388,23 Kč vč. DPH

FOTO/DOKUMENTACE

Situace zájmového území:

opěrná zeď - Košická

Stav po realizaci:

Opěrná zeď Košická

Opěrná zeď Košická