česky Deutsch English

Katalog služeb městského úřadu Sokolov a Systém řízení rizik

Loga 89

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 01.05.2013 - 31.01.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00050

Cílem projektu bylo prostřednictvím dvou klíčových aktivit projektu zajistit zpracování Katalogu služeb a implementaci Systému řízení rizik.

Zavedením Katalogu služeb městského úřadu došlo k celkovému zmapování služeb, oprávnění a odpovědností na jednotlivých pracovních pozicích, čímž se dosáhlo zlepšení zavedených principů procesního řízení a odstranění případných duplicit vedení agend s dopadem na zvýšení transparentnosti a otevřenosti v činnosti celého MěÚ Sokolov. Z hlediska řízení rizik byl zaveden ucelený systém pro pravidelné vyhodnocování a monitoring rizik, který je prostřednictvím spolupráce s manažerem integrovaného systému řízení navíc také provázán na procesy již zavedeného systému naplňování ISO norem na MěÚ v Sokolově. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

OP LZZ - GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné zprávy - Výzva 89