česky Deutsch English

Odstranění budovy bývalé Základní školy ul. Sokolovská č.p. 1507

Stav projektu: Dokončen
Termín realizace: 26.07.2016 - 27.03.2017

POPIS PROJEKTU

Předmětem prací bylo odstranění nadzemních částí budovy bývalé Základní školy ul. Sokolovská č. p. 1507, a to hlavní školní budovy, včetně zajištění projektové a inženýrské činnosti vedoucí k vydání rozhodnutí o povolení k odstranění stavby.

Zhotovitel stavby: SUAS – stavební, s.r.o.

FINANCOVÁNÍ

Celkové výdaje projektu: 3 012 900,- Kč

FOTODOKUMENTACE

Před realizací

4ZŠ před realizací

Po realizaci

4ZŠ po demolici 4ZŠ po demolici_2